Deezer-Music-Downloader Logo

Lisans anlaşması

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA"), sizinle (bir birey veya tek bir kuruluş olarak) daha sonra "LİSANS" olarak anılacak olan ve Deezer-Music-Downloader yazılım şirketi arasındaki yasal bir sözleşmedir. Yazılımı yükleyerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak bu EULA'nın şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu EULA'nın şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen yazılımı yüklemeyin veya kullanmayın. Deezer-Music-Downloader yazılım şirketine ait yazılımı yüklemek ve kullanmak, lisansın bu hüküm ve koşullarının kabul edildiği anlamına gelir.

Deezer-Music-Downloader yazılım şirketi, bu belgenin konusunu kapsayan patentlere, patent başvurularına, ticari markalara, telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olabilir. Bu belgenin sağlanması size bu patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir lisans vermez.

Telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları da yazılımı korur. Yazılım lisanslıdır, satılmaz.

SINIRLAMALAR

Dağıtım paketi değiştirilmediği sürece yazılım serbestçe dağıtılabilir. Hiçbir kişi veya şirket, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan bu yazılımın paylaşılan yazılım sürümünün dağıtımı için ücret talep edemez.

Yazılım, yazılım üzerinde tersine mühendislik yapamaz, yeniden derleyemez, parçalara ayıramaz, değiştiremez, tercüme edemez ve yazılımın kaynak kodunu keşfetmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunamaz.

Kullanıcılar yazılımı devredemez, satamaz, yeniden satamaz, satışa sunamaz veya dağıtamaz. Bu yazılımın kopyalarının satışı ve/veya dağıtımı kesinlikle yasaktır. Deezer-Music-Downloader yazılımı tarafından imzalanan ayrı bir sözleşmenin hüküm ve/veya koşulları tarafından izin verilmediği sürece, yazılımın kopyalarının satılması, ödünç verilmesi, kiraya verilmesi, ödünç alınması veya devredilmesi bu EULA'nın ihlalidir. şirket.

GARANTİ REDDİ

YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" DAĞITILMIŞTIR. HİÇBİR TÜRDE AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEZ. KULLANIM RİSKLERİ SİZE AİTTİR. Deezer-Music-Downloader, BU YAZILIMI KULLANIRKEN VEYA YANLIŞ KULLANIM ESNASINDA VERİ KAYBI, ZARARLAR, KAR KAYBI VEYA BAŞKA TÜR KAYIPLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. TÜM BU YÖNTEMLER YALNIZCA KİŞİSEL VEYA EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR. BU ARAÇLARIN HİÇBİRİNİ KORSANLIK VEYA MÜZİK DAĞITIMI İÇİN KULLANMAMALISINIZ. BAZI YÖNTEMLERİN ÜLKENİZDE KULLANILMASI YASADIŞI OLABİLİR, BU NEDENLE BİLGİLİ OLUN. SES İNDİRİRKEN, BARINDIRMA SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINI KONTROL EDİN. TELİF HAKKI İHLALİNİ TEŞVİK ETMİYORUZ VEYA KABUL ETMİYORUZ VE YALNIZCA KAMU ALANINDA YER ALAN VEYA SİZE AİT OLAN VİDEOLARI YA DA BARINDIRMA SİTESİNDEN VEYA TELİF HAKKI SAHİBİNDEN İZİN ALDIKTAN SONRA İNDİRMENİZİ ÖNERİYORUZ.

YAZILIM DESTEĞİ

Destek yalnızca e-posta yoluyla ve yalnızca en güncel sürüm üzerinden sağlanacaktır. Yazılımın kurulumu ve kullanımına ilişkin sorular e-posta yoluyla support@deezer-music-downloader.com adresine gönderilmelidir.

ETKİNLEŞTİRME

Lisanslı Yazılım, lisanssız veya yasa dışı kullanımını önlemek için tasarlanmış teknolojik önlemler içerir. Lisanslı Yazılım, Lisans Sahibinin Lisanslı Yazılımı bir makineye kurma ve kaldırma yeteneğini, sınırlı sayıda cihaz için ve satın alınan Lisansta belirlenen belirli bir süre için en fazla sınırlı sayıda olacak şekilde sınırlayan uygulama teknolojisi içerebilir. Lisanslı Yazılım, kurulum sırasında ve Dokümantasyonda aktivasyon gerektirebilir. Bu tür geçerli etkinleştirme prosedürlerinden herhangi biri izlenmezse, Lisanslı Yazılım yalnızca sınırlı bir süre boyunca çalışabilir. Etkinleştirme gerekiyorsa ancak Lisans Sahibi etkinleştirmeyi Dokümantasyonda belirtilen veya kurulum sırasında açıklanan sınırlı süre içinde tamamlamazsa, Lisanslı Yazılım, etkinleştirme tamamlanana kadar çalışmayı durduracak ve bu süre zarfında işlevsellik geri yüklenecektir. Lisans Sahibinin etkinleştirme süreciyle ilgili herhangi bir sorunu varsa, Lisans Sahibi destek için Lisans Verenin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir.

DEĞERLENDİRME KOPYASI

Lisans Sahibine Lisanslı Yazılımın bir değerlendirme kopyası sınırlı bir süre için ücretsiz olarak verilebilir ("Değerlendirme Kopyası"). Lisanslı Yazılımın belirli özellikleri ve/veya işlevleri, Değerlendirme Kopyasında kilitli olabilir veya kullanılamayabilir. Lisanslı Yazılımın tüm özellik ve işlevlerinden yararlanmak için Lisans Sahibinin geçerli bir lisans etkinleştirme anahtarı satın alması gerekir. Lisans Sahibinin Lisanslı Yazılımı geçerli bir lisans anahtarıyla etkinleştirdiği andan itibaren Değerlendirme Kopyası, Değerlendirme Kopyası olarak kabul edilmeyecek ve bu Sözleşmenin tüm koşulları bütünüyle uygulanmaya başlayacaktır.

LİSANS AKTARIMI

Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı veya bu EULA tarafından verilen Lisansı, Lisans Verenin önceden yazılı izni olmadan kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, temlik edemez, alt lisans veremez, yeniden dağıtamaz veya devredemez.

SON KULLANICI OLUŞTURULAN İÇERİK

Lisanslı Yazılım, Lisans Sahibinin Lisanslı Yazılımın kurulu olduğu cihazda depolanacak içeriği girmesine olanak tanır (bu tür içerik burada "Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" olarak anılacaktır). Lisans Sahibi, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin kullanımından, saklanmasından ve ifşa edilmesinden yalnızca Lisans Sahibi sorumludur. Lisans Alan, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği yalnızca sağduyulu davranmayla tutarlı bir şekilde sorumlu bir şekilde kullanabilir. Lisanslı Yazılım, Lisans Sahibinin, Lisans Sahibi dışındaki kişilerin kamuya açık olmayan kişisel bilgilerini oluşturan İçeriği girmesine, kopyalamasına, düzenlemesine izin verebilir; Lisans Sahibi bu tür bilgileri ilgili olduğu kişilerin açık izni olmadan kullanmayacak, saklamayacak veya ifşa etmeyecektir. Lisans Sahibi, Lisans Sahibinin amaçlanan kullanımının uygun olup olmadığına veya Lisans Sahibinin yazılı izne ihtiyaç duyup duymadığına veya diğer yasal konuların dikkate alınması gerekip gerekmediğine karar vermekte zorluk yaşıyorsa, Lisans Veren, Lisans Sahibinin yetkili bir hukuk danışmanı aramasını kuvvetle teşvik eder. Lisans Veren, Lisans Alana bu belirleme konusunda yardımcı olmayacaktır ve Lisans Veren, Lisans Alana fikri mülkiyet hakları veya gizlilik yasaları konusunda hukuki tavsiyede bulunamaz.

Lisans Alan, yalnızca Lisans Alana ait olan ve başkalarının haklarını ihlal etmeyecek olan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir. Lisans Veren, İçeriğin hiçbirini düzenlemeyecek veya izlemeyecektir; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesine ilişkin münhasır sorumluluğu üstlenir. Lisans Sahibi, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, uygunsuz, karalayıcı, ırksal veya etnik nefreti teşvik eden veya başkalarının haklarını ihlal eden ya da başka herhangi bir şekilde sakıncalı olan içerikle birlikte kullanamaz.

Lisans Alan, Lisans Alanın içeriğinin doğruluğunu ve eksiksizliğini bağımsız olarak doğrulamaktan sorumludur (örneğin, kullanım kılavuzları için teknik resimler veya diyagramlar, parça katalogları, şemalar, yazı şemaları, montaj talimatları, bakım kılavuzları, mimari sunumlar veya oluşturduğunuz diğer materyaller ve/ veya Yazılımımızı kullanarak değişiklik yapın).

Lisans Alan, yalnızca Lisans Alana ait olan ve başkalarının haklarını ihlal etmeyecek olan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir. Lisans Veren, İçeriğin hiçbirini düzenlemeyecek veya izlemeyecektir; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesine ilişkin münhasır sorumluluğu üstlenir. Lisans Sahibi, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, uygunsuz, karalayıcı, ırksal veya etnik nefreti teşvik eden veya başkalarının haklarını ihlal eden ya da başka herhangi bir şekilde sakıncalı olan içerikle birlikte kullanamaz.

Lisans Sahibi veya Lisans Sahibinin avukatı, Lisans Sahibinin kanunen Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin bazı kısımlarını kullanmak için yazılı izin alması gerektiğine karar verirse, Lisans Sahibi İçeriğin çoğaltılması, yeniden dağıtılması veya değiştirilmesi için içeriğin uygun sahibinden izin talep etmelidir. konu materyalleri (Lisanslı Yazılımda alıntılanabileceği şekilde). Öte yandan, Lisans Sahibi veya Lisans Sahibinin avukatı, Lisanslı Yazılımdan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin devam etmesine ve dahil edilmesine izin verildiğine karar verirse, Lisans Veren, Lisans Sahibinden Lisanslı yazılıma atıfta bulunurken Lisans Verenin ticari markasını/ticari markalarını doğru şekilde belirlemesini ister. Lisans Sahibinin kağıdının, projesinin veya ürününün bildirimi veya telif hakkı kısmı. Lisans Sahibi, Lisans Sahibinin herhangi bir ve tüm İçeriği kullanımından veya dağıtımından ve bunların kullanımından kaynaklanan veya bundan kaynaklanan tüm talepler, zararlar, avukatlık ücretleri, maliyetler ve davalara karşı Lisans Veren ve Lisans Veren tedarikçilerini tazmin edecek, masun tutacak ve savunacaktır. Lisanslı Yazılım.

Deezer-Music-Downloader yazılım şirketi burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.