Deezer-Music-Downloader Logo

Pogoji

Deezer-Music-Downloader vam omogoča dostop do informacij in izdelkov na tem spletnem mestu v skladu z naslednjimi pogoji. Z dostopom do te spletne strani se strinjate s temi pogoji. Deezer-Music-Downloader si pridržuje pravico, da za kakršno koli kršitev teh določil in pogojev poišče vsa pravna sredstva v skladu z zakonom in pravičnostjo. Z dostopom do te spletne strani se strinjate s temi pogoji. Deezer-Music-Downloader si pridržuje pravico, da za kakršno koli kršitev teh določil in pogojev poišče vsa pravna sredstva v skladu z zakonom in pravičnostjo. Ogledate si lahko vse informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, razen če je navedeno drugače. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno podeljene, si pridržuje Deezer-Music-Downloader. Pri uporabi programske opreme, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta, so lahko neločljivo povezane nevarnosti. Prenos in uporabo programske opreme ureja licenčna pogodba za končnega uporabnika, ki je vključena ali priložena programski opremi.

SLIKE

Vsi logotipi, pozdravni zasloni, glave strani, slike in grafike, prikazane na tem spletnem mestu (skupaj »oznake«), so v lasti Deezer-Music-Downloaderja ali njegovih dobaviteljev. Razen kot je izrecno dovoljeno v tem dokumentu, je prepovedano prenašanje, uporaba, ekstrahiranje, kopiranje, prenašanje, prikazovanje, spreminjanje ali distribucija katerih koli znamk v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez izrecnega pisnega soglasja Deezer-Music-Downloader.

AVTORSKE PRAVICE

Informacije na tem spletnem mestu (vključno z besedilom, grafiko, slikami, logotipi, zvoki in programsko opremo) so zaščitene z avtorskimi pravicami: Copyright @ Deezer-Music-Downloader. Vse pravice pridržane. Vse avtorske pravice za informacije na tem spletnem mestu so v lasti Deezer-Music-Downloaderja ali njegovih dobaviteljev in so zaščitene z zakoni Združenega kraljestva o avtorskih pravicah. Razen kot je to izrecno dovoljeno, se vseh informacij na tej spletni strani ne sme kopirati, reproducirati, izvleči, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prilagajati ali obravnavati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način ali v katerem koli mediju brez predhodnega pisnega dovoljenja. programa Deezer-Music-Downloader. Ne smete spreminjati ali odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, ki ga je Deezer-Music-Downloader vključil v kateri koli del spletnega mesta in programske opreme.

BLAGOVNA ZNAMKA

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (»znamke«), prikazane na tem spletnem mestu, so last Deezer-Music-Downloaderja, njegovih dajalcev licence in/ali drugih tretjih oseb. Oznak vam ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja Deezer-Music-Downloader ali tretjih oseb, ki so morda lastniki znamk.

VAŠE POVRATNE INFORMACIJE

Vse pripombe ali materiali, poslani Deezer-Music-Downloaderju, vključno z, brez omejitev, vprašanji, komentarji, predlogi ali kakršnimi koli povezanimi informacijami v zvezi s programsko opremo, tem spletnim mestom ali drugimi izdelki, programi ali storitvami Deezer-Music- Prenosnik (»povratne informacije«) se šteje, da ni zaupen. Deezer-Music-Downloader nima nikakršnih obveznosti v zvezi s takšnimi povratnimi informacijami in lahko brez omejitev reproducira, uporablja, razkriva, razstavlja, prikazuje, preoblikuje, ustvarja izpeljana dela in distribuira povratne informacije drugim. za uporabo kakršnih koli idej, konceptov, znanja in izkušenj ali tehnik, ki jih vsebujejo takšne povratne informacije, za kakršen koli namen, vključno z, vendar ne omejeno na razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov, ki vključujejo take povratne informacije.

Cene izdelkov Deezer-Music-Downloader

Zahteve za ponudbe lahko pošljete Deezer-Music-Downloaderju po e-pošti ali prek spletnih obrazcev. Deezer-Music-Downloader vam bo izdal ponudbe v pisni obliki glede na trenutne cene in razpoložljivost.

Deezer-Music-Downloader bo na spletnem mestu navedel cene licenc, nadgradenj izdelkov in zagotovila programske opreme. Cene in razpoložljivost izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Nadgradnje različice lahko zahtevajo dokazilo o nakupu ustrezne programske opreme. Vse cene so predmet veljavnega prometnega davka ali davka na dodano vrednost. Vse cene in razpoložljivost se lahko spremenijo, razen če ni dogovorjeno z zavezujočo potrditvijo naročila ali pogodbo, ki jo podpišeta obe strani.

Deezer-Music-Downloader si pridržuje pravico, da prekliče naročila/zahteve, povezane z ukinitvijo ali nerazpoložljivostjo izdelkov in promocij, ter da kadar koli popravi to spletno mesto, vključno z napakami pri cenah.

Povezave do tretjih oseb

VSE INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM STRANI SO NA PODLAGI "TAKŠNE, KAKŠNE SO", BREZ JAMSTEV, GARANCIJE ALI KAKRŠNEKOLI VRSTE. DEEZER-MUSIC-DOWNLOADER S TEM IZRECNO ZAVRAČA, V NAJVEČJI MERI, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, VSA IZRECNA, NAZNAČENA, ZAKONSKA ALI DRUGA JAMSTVA, GARANCIJE ALI ZAVEDANJA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA DRUŽBE MERCHANTAB ILITY, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, ALI NEKRŠITEV.

Omejitev odgovornosti

Niti Deezer-Music-Downloader niti katera koli njegova podružnica, hčerinska podjetja, direktorji, zastopniki, zaposleni ali drugi predstavniki niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, kaznovalno in/ali eksemplarično škodo, vključno brez omejitev , izguba dobička ali prihodkov, izguba podatkov in/ali izguba posla v povezavi s tem spletnim mestom ali uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta ali zanašanjem na vsebine, ki jih vsebuje, tudi če je priporočljiv Deezer-Music-Downloader možnosti take škode.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste Deezer-Music-Downloader, njegove podružnice in njihove uradnike, direktorje, zastopnike in zaposlene branili, odškodovali in jih zaščitili pred kakršnimi koli zahtevki, izgubami, škodo, odgovornostmi, stroški in izdatki, vključno z odvetniškimi pristojbine, ki izhajajo iz ali v povezavi z vašo nepravilno uporabo tega spletnega mesta ali vašo kršitvijo pogojev in določil.

Za vsa vprašanja obiščite naš center za pomoč strankam. Hvala vam.