Deezer-Music-Downloader Logo

Licenčna pogodba

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je pravna pogodba med vami (bodisi posameznikom ali posamezno pravno osebo), pozneje imenovano »LICENCA«, in podjetjem za programsko opremo Deezer-Music-Downloader. Z namestitvijo, kopiranjem ali drugo uporabo programske opreme se strinjate, da vas zavezujejo pogoji te EULA. Če se ne strinjate s pogoji te EULA, ne nameščajte in ne uporabljajte programske opreme. Namestitev in uporaba programske opreme podjetja Deezer-Music-Downloader pomeni sprejemanje teh pogojev in določil licence.

Podjetje programske opreme Deezer-Music-Downloader ima morda patente, patentne prijave, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki pokrivajo predmet tega dokumenta. Predložitev tega dokumenta vam ne daje nobene licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.

Programsko opremo ščitijo zakoni o avtorskih pravicah in mednarodne pogodbe o avtorskih pravicah ter drugi zakoni in pogodbe o intelektualni lastnini. Programska oprema je licencirana, ne prodajana. ​

OMEJITVE

Programska oprema se lahko prosto distribuira, če distribucijski paket ni spremenjen. Nobena oseba ali podjetje ne sme zaračunati pristojbine za distribucijo te različice programske opreme za skupno rabo brez pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Programska oprema ne sme izvajati obratnega inženirstva, ponovno prevajati in razstavljati, spreminjati, prevajati programske opreme in kakor koli poskušati odkriti izvorne kode programske opreme.

Uporabniki ne smejo prenašati, prodajati, preprodajati, ponujati v prodajo ali distribuirati programske opreme. Prodaja in/ali distribucija kopij te programske opreme je strogo prepovedana. Prodaja, posojanje, najem, zakup, izposoja ali prenos na uporabo kopij programske opreme je kršitev te EULA, razen če to dovoljujejo določila in/ali pogoji ločene pogodbe, podpisane s programsko opremo Deezer-Music-Downloader. podjetje.

ODPOVED GARANCIJE

PROGRAMSKA OPREMA JE DISTRIBUIRANA "KAKŠNA JE". NOBENO JAMSTVO NI IZRECNO ALI NAZNAČENO. UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. Deezer-Music-Downloader NE BO ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV, ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI KAKRŠNEKOLI DRUGE VRSTE IZGUBE MED UPORABO ALI NEPRAVILNO UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME. VSE TE METODE SO SAMO ZA OSEBNO ALI IZOBRAŽEVALNO UPORABO. NE SMETE UPORABLJATI NOBENEGA OD TEH ORODIJ ZA PIRATSTVO ALI DISTRIBUCIJO GLASBE. NEKATERE METODE JE MORDA NEZAKONITE ZA UPORABO V VAŠI DRŽAVI, ZATO BODITE OBVEŠČENI. KO PRENAŠATE ZVOK, PREVERITE POGOJE UPORABE SPLETNEGA MESTA GOSTOVANJA. NE SPODBUJAMO ALI OPUŠČAMO KRŠITEV AVTORSKIH PRAVIC IN VAM PRIPOROČAMO, DA PRENOSITE SAMO VIDEOPOSNETKE, KI SO V JAVNI DOMENI ALI VAŠI LASTI ALI ČE IMATE DOVOLJENJE SPLETNEGA MESTA GOSTOVANJA ALI IMETNIKA AVTORSKIH PRAVIC.

PROGRAMSKA PODPORA

Podpora bo na voljo le po e-pošti in samo za najnovejšo različico. Vprašanja glede namestitve in uporabe programske opreme pošljite po e-pošti na support@deezer-music-downloader.com

AKTIVACIJA

Licenčna programska oprema vsebuje tehnološke ukrepe, ki so zasnovani za preprečevanje njene nelicencirane ali nezakonite uporabe. Licenčna programska oprema lahko vsebuje tehnologijo uveljavljanja, ki imetniku licence omejuje zmožnost namestitve in odstranitve licenčne programske opreme na računalnik na največ končno število krat, za končno število naprav in za določeno časovno obdobje, ki ga določa kupljena licenca. Licenčna programska oprema bo morda zahtevala aktivacijo med namestitvijo in v dokumentaciji. Če se kateri koli od takšnih veljavnih postopkov aktivacije ne upošteva, lahko licenčna programska oprema deluje le določeno časovno obdobje. Če je aktivacija zahtevana, vendar imetnik licence ne dokonča aktivacije v končnem obdobju, ki je določeno v dokumentaciji ali pojasnjeno med namestitvijo, bo licenčna programska oprema prenehala delovati, dokler aktivacija ni dokončana, do takrat pa bo funkcionalnost obnovljena. Če ima imetnik licence težave s postopkom aktivacije, se lahko za podporo obrne na službo za stranke dajalca licence.

OCENJEVALNA KOPIJA

Imetniku licence se lahko brezplačno podeli ocenjevalna kopija licenčne programske opreme za omejeno časovno obdobje (»ocenjevalna kopija«). Nekatere funkcije in/ali funkcije licenčne programske opreme so lahko zaklenjene ali niso na voljo v ocenjevalni kopiji. Za izkoriščanje vseh funkcij in funkcionalnosti licenčne programske opreme mora imetnik licence kupiti veljaven licenčni aktivacijski ključ. Od trenutka, ko imetnik licence aktivira licenčno programsko opremo z veljavnim licenčnim ključem, se ocenjevalna kopija ne šteje več za ocenjevalno kopijo in vsi pogoji te pogodbe se začnejo uporabljati v celoti.

PRENOS LICENCE

Imetnik licence ne sme dajati v najem, zakup, posojati, prodajati, dodeliti, podlicencirati, naprej distribuirati ali prenašati licenčne programske opreme ali licence, podeljene s to EULA, brez predhodnega pisnega soglasja dajalca licence.

VSEBINA, KI GA USTVARI KONČNI UPORABNIK

Licenčna programska oprema omogoča imetniku licence, da vnese vsebino, ki bo shranjena v napravi, na kateri je nameščena licenčna programska oprema (takšna vsebina se tukaj imenuje "vsebina, ki jo ustvari končni uporabnik"). Imetnik licence je izključno odgovoren za njegovo uporabo, shranjevanje in razkritje vsebine, ki jo ustvari končni uporabnik. Imetnik licence lahko uporablja samo odgovorno vsebino, ki jo ustvari končni uporabnik, na način, ki je skladen z dobro presojo. Licenčna programska oprema lahko imetniku licence dovoli vnos, kopiranje, urejanje vsebine, ki predstavlja nejavne osebne podatke posameznikov, ki niso imetnik licence; imetnik licence ne bo uporabljal, shranjeval ali razkrival takšnih informacij brez izrecnega soglasja posameznikov, na katere se nanašajo. Če ima imetnik licence težave pri odločanju, ali je nameravana uporaba imetnika licence primerna ali ali potrebuje pisno dovoljenje ali ali je treba upoštevati druga pravna vprašanja, dajalec licence močno spodbuja imetnika licence, da poišče pristojnega pravnega svetovalca. Dajalec licence ne bo pomagal imetniku licence pri tej odločitvi, prav tako mu ne more zagotoviti pravnih nasvetov glede pravic intelektualne lastnine ali zakonov o zasebnosti.

Imetnik licence lahko uporablja le vsebino, ki jo ustvari končni uporabnik, ki pripada imetniku licence in ne bo kršil pravic drugih v njej. Dajalec licence ne bo urejal ali spremljal nobene in vse vsebine; Imetnik licence zato prevzema izključno odgovornost za spremljanje le-teh. Imetnik licence ne sme uporabljati licenčne programske opreme v povezavi z vsebino, ki je nezakonita, opolzka, nespodobna, obrekljiva, spodbuja rasno ali etnično sovraštvo ali krši pravice drugih ali je na kakršen koli drug način sporna.

Imetnik licence je odgovoren za neodvisno preverjanje točnosti in popolnosti vsebine imetnika licence (npr. kakršnih koli tehničnih ilustracij ali diagramov za navodila za uporabo, katalogov delov, shem, pisnih diagramov, navodil za sestavljanje, priročnikov za vzdrževanje, arhitekturnih predstavitev ali drugih materialov, ki jih ustvarite in// ali spremenite z našo programsko opremo).

Imetnik licence lahko uporablja le vsebino, ki jo ustvari končni uporabnik, ki pripada imetniku licence in ne bo kršil pravic drugih v njej. Dajalec licence ne bo urejal ali spremljal nobene in vse vsebine; Imetnik licence zato prevzema izključno odgovornost za spremljanje le-teh. Imetnik licence ne sme uporabljati licenčne programske opreme v povezavi z vsebino, ki je nezakonita, opolzka, nespodobna, obrekljiva, spodbuja rasno ali etnično sovraštvo ali krši pravice drugih ali je na kakršen koli drug način sporna.

Če imetnik licence ali odvetnik imetnika licence ugotovi, da mora imetnik licence po zakonu pridobiti pisno dovoljenje za uporabo delov vsebine, ki jo ustvari končni uporabnik, mora imetnik licence zahtevati dovoljenje za reprodukcijo, ponovno distribucijo ali spreminjanje vsebine od ustreznega lastnika predmetno gradivo (kot je lahko navedeno v licenčni programski opremi). Če po drugi strani imetnik licence ali odvetnik imetnika licence ugotovi, da je dovoljeno nadaljevati in vključiti vsebino, ki jo je ustvaril končni uporabnik iz licenčne programske opreme, dajalec licence prosi imetnika licence, da pravilno označi blagovno(-e) blagovno(-e) dajalca licence pri sklicevanju na licenčno programsko opremo v obvestilo ali avtorsko zaščiteni del papirja, projekta ali izdelka imetnika licence. Imetnik licence bo dajalca licence in dobavitelje licence odškodoval, odškodoval in branil pred vsemi zahtevki, odškodninami, odvetniškimi honorarji, stroški in tožbami, ki izhajajo iz ali izhajajo iz uporabe ali distribucije katere koli in vse vsebine s strani imetnika licence in njene uporabe licenčno programsko opremo.

Programsko podjetje Deezer-Music-Downloader si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj.